Статус учасника бойових дій в контексті проведення антитерористичної операції

Статьи

Статус учасника бойових дій в контексті проведення антитерористичної операції

Ситуацію, що склалась наразі на сході України, нажаль, неможливо вирішити, зокрема через діяльність північного сусіда, без проведення антитерористичної операції, далі - АТО.

Ефективність здійснення АТО залежить не тільки від матеріально-технічного забезпечення, командування, але й від впевненості військовослужбовців щодо соціального захисту них самих та їхніх сімей.

З метою соціального захисту учасників АТО, Верховною Радою України було прийнято зміни до п.19, ст. 6 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 № 3551-XII, якими було розширено перелік осіб, які визнаються учасниками бойових дій, а саме військовослужбовці (резервісти, військовозобов’язані) та  працівники:

  • Збройних Сил України;
  • Національної гвардії України;
  • Служби  безпеки України;
  • Служби зовнішньої розвідки України;
  • Державної прикордонної служби України, особи рядового, начальницького складу, військовослужбовці;
  • Міністерства внутрішніх справ України;
  • Управління державної охорони України;
  • Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;
  • інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах  антитерористичної  операції, а також працівники підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення у порядку, встановленому законодавством.

Порядок надання статусу учасника бойових дій особам, зазначеним в цьому пункті, категорії таких осіб та терміни їх участі (забезпечення проведення) в антитерористичній операції, а також райони антитерористичної операції визначає Кабінет Міністрів України.

Проте, на сьогоднішній день Кабміном не було прийнято документу, що регулював би зазначене питання.

Натомість існує стара постанова Кабміну № 63 від 1994 року, що містить перелік держав і періодів бойових дій на їх території, яка не відповідає сучасним обставинам.

 Газета ВРУ «Голос України» у публікації від 01.07.2014 р. під назвою «Проведення антитерористичної операції на сході країни продемонструвало недосконалість законодавства, що визначає правовий статус учасника бойових дій» повідомляє, що:

«Для одержання статусу учасника бойових дій достатньо мати наказ командира військової частини або керівників (командирів, начальників) структурного підрозділу відповідних силових органів (Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, Міністерства внутрішніх справ України) про відрядження в райони проведення антитерористичної операції.

Інформація про участь в антитерористичній операції заноситься в особову справу або військовий квиток і підтверджується командиром військової частини (для службовців Міноборони) або іншими уповноваженими особами силових відомств — для службовців цих відомств.

Видачу посвідчень учасника бойових дій військовослужбовцям Міністерства оборони організовують Департамент кадрової політики Міністерства оборони України й Головне управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України, а військовозобов’язаним, призваним на військову службу під час мобілізації, — обласний і київський міські військові комісаріати.

В інших силових відомствах це роблять уповноважені структурні підрозділи цих відомств, наприклад, в Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку й захисту інформації України створено комісію, яка розглядає питання про визначення учасником бойових дій у цій держслужбі.

Комісія розглядає рапорти (заяви) від особового складу про визнання учасниками бойових дій і ухвалює по них рішення. При цьому комісія керується не тільки наявними документами, що підтверджують спрямування особи в зону АТО, а й, наприклад, фотографіями, газетними публікаціями відповідного періоду, відеоматеріалами, знятими в зоні проведення АТО, і навіть свідченнями (не менше двох) інших учасників АТО.

Статус учасника бойових дій можна отримати й у судовому порядку за наявності свідків або інших непрямих документів, що підтверджують участь у бойових діях на боці українських силовиків».

 Крім того, як зазначив у прес-конференції від 29 липня голова Национальної колегії адвокатів Віталій Наум, для отримання статусу учасника бойових дій необхідно надати наступні документи:

1)     військовий квиток з відміткою про перебування в зоні АТО;

 2)    наказ командира військової частини, засвідчений гербовою печаткою.

"У наказі повинно бути вказано де саме знаходилася особа, в який період часу, які дії воно виконувало і в якості кого".

У випадку, якщо такий запис, наказ, буде відсутній, то необхідно звернутись до суду з доказами перебування в АТО.

В якості таких доказів можуть слугувати показання свідків, листи, фотографії. Також необхідно зробити роздруківки дзвінків з мобільного телефону, завдяки якій буде можливим встановити де перебував абонент.

«Потрібно також звертати увагу на побратимів, разом з якими ви проходите службу, фіксувати їх координати - це ваші свідки, які підтвердять вашу участь в АТО», - зазначив голова Национальної колегії адвокатів Виталій Наум.

Таким чином, попри існуючу недосконалість та прогалини законодавства можливо отримати статус учасника бойових дій особам задіяним у АТО, одним з двох шляхів:

Перший, мати наказ командира військової частини або керівників (командирів, начальників структурного підрозділу відповідних силових органів) про відрядження в райони проведення антитерористичної операції та військовий квиток з відміткою про перебування в зоні АТО;

Другий, звернутись до суду з доказами перебування (показання свідків, листи, фотографії) у зоні АТОна боці антитерористичних сил.