Позбавлення батьківських прав

Процедура, передбачена законодавством
Статьи

Позбавлення батьківських прав

Позбавлення батьківських прав є процедурою, на превеликий жаль, напрочуд розповсюдженою у сьогоденному сучасному суспільстві.

Проте, вона є дуже важливою та, безперечно, має свої позитивні аспекти у деяких випадках, адже виховання дитини, формування її свідомості, особових якостей та моральних принципів є запорукою світлого майбутнього цієї дитини.

До процедури з позбавлення батьківських прав зазвичай звертаються не тільки з необхідності обмежити спілкування дитини з одним із батьків, а також з метою усунення встановленої на законодавчому рівні залежності у подальшому житті дитини від того з батьків, хто не приймає участь у її житті, особливо, коли така особа з різних причин відмовляється від спілкування, що ускладнює вирішення багатьох питань, в яких потрібна згода одного з батьків.

 Слід зазначити, що проведення процедури з позбавлення батьківських прав самотужки, без наявності спеціальних знань в галузі сімейного права, може спричинити настання таких негативних наслідків, як відмова у задоволенні вимог про позбавлення батьківських прав.

 Перш за все, слід пам’ятати, що позбавлення батьківських прав відбувається за рішенням суду, за обов’язковоїнаявності підстав, визначених ст.164 Сімейного кодексу України, а саме, якщо батьки, або один із них:

1) не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров'я без поважної причини і протягом шести місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування;

2) ухиляються від виконання своїх обов'язків по вихованню дитини;

3) жорстоко поводяться з дитиною;

4) є хронічними алкоголіками або наркоманами;

5) вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування та бродяжництва;

6) засуджені за вчинення умисного кримінального правопорушення щодо дитини.

 Перелік осіб, які мають право звернутися до суду з заявою про позбавлення батьківських прав наведено у ст.165 Сімейного кодексу України, у відповідності до якої право на звернення до суду з позовом про позбавлення батьківських прав мають один з батьків, опікун, піклувальник, особа, в сім'ї якої проживає дитина, заклад охорони здоров'я, навчальний або інший дитячий заклад, в якому вона перебуває, орган опіки та піклування, прокурор, а також сама дитина, яка досягла чотирнадцяти років.

 Таким чином, першим кроком є визначення особи, яка наважилась на проведення даної процедури, а також виявлення обов’язкових підстав для проведення цієї процедури.

Другим кроком стає звернення з заявою до органів опіки та піклування для отримання висновків про можливість та доцільність позбавлення батьківських прав.

Цей висновок є вагомим аргументом під час розгляду судом справи щодо позбавлення батьківських прав.

Після отримання висновку та на підставі інформації наведеної в ньому, необхідно оформити позовну заяву у відповідності до вимог чинного законодавства України про позбавлення батьківських прав визначеної особи, з метою подальшого подання цієї заяви до суду.

До позовної заяви, окрім вимоги про позбавлення батьківських прав, обов’язково необхідно включити всі інші вимоги, які особа бажає задовольнити у судовому порядку, наприклад, такі як виплата аліментів та інше.

Останнім та вирішальним кроком є звернення з позовною заявою до суду для захисту прав та інтересів дитини та особи, яка звертається з відповідною заявою.

           

Слід пам’ятати, що наслідки позбавлення батьківських прав передбачені ст.166 Сімейного кодексу України, якою зокрема визначено, що особа, позбавлена батьківських прав, не звільняється від обов'язку щодо утримання дитини, а також, що одночасно з позбавленням батьківських прав суд може на вимогу позивача або за власною ініціативою вирішити питання про стягнення аліментів на дитину.

 

Звертаємо Вашу увагу також і на те, що у деяких випадках, особа, яку позбавили батьківських прав може втратити й права на житло, так як за законом особа, яку позбавили такого права не може мешкати з дитиною в одній квартирі.

Перелік документів, який знадобиться Вам для позбавлення батьківських прав саме у Вашій ситуації складе відповідний фахівець під час індивідуальної консультації.

 Отже, узагальнюючи все вищевикладене, для проведення процедури позбавлення батьківських прав Вам, перш за все, необхідно звернутися до фахівця, який надасть кваліфіковану консультацію з урахуванням особливостей Вашої ситуації.

Фахівці юридичної компанії «Мистецтво права» всебічно та з урахуванням індивідуальних особливостей Вашої ситуації нададуть консультаційні послуги щодо переліку документів необхідних для проведення процедури з позбавлення батьківських прав, складуть заяву зі зверненням до органів опіки та піклування, позовну заяву, визначать перелік позовних вимог, які будуть включені до позовної заяви, нададуть послуги з представництва та ведення справи у судовому засіданні та інших інстанціях, а також будуть з Вами поряд на всіх етапах ведення цієї непростої справи до отримання Вами бажаного результату.

 Юридична компанія «Мистецтво права» гарантує Вам конфіденційність та професійну допомогу у вирішенні Вашого питання.