Порядок приватизації земельних ділянок

Процедуру передбачено Земельним кодексом України
Статьи

Порядок приватизації земельних ділянок

Відповідно ст. 121 ЗК України, розмір земельної ділянки, що передається безоплатно громадянину у власність у зв'язку з набуттям ним права власності на жилий будинок, не може бути меншим, ніж максимальний розмір земельної ділянки відповідного цільового призначення, а саме:  у селах - не більше 0,25 гектара, в селищах - не більше 0,15 гектара, в містах - не більше 0,10 гектара;

Приватизація земельної ділянки відбувається у наступному поряду:

Першим кроком є подання заяви до Міської ради на дозвіл розроблення документації із землеустрою (ч.6 ст. 118 ЗК України). До заяви додається копія паспорта, копія ідентифікаційного коду, копії документів і матеріалів, що підтверджують право власності на об'єкт нерухомості. Після реєстрації такої заяви, протягом місяця розглядаються надані матеріали і за результатами розгляду готується проект наказу про надання дозволу на розробку документації із землеустрою. Такий наказ заявнику надається особисто, або надсилається листом завірена копія цього наказу. У разі, якщо з тих чи інших причин відмовляють у наданні такого дозволу - заявника також обов'язково інформують про це, вказуються конкретні причини відмови.

 

Другим кроком є звернення з отриманим дозволом на розробку документації із землеустрою до суб'єкта господарювання (ч. 7 ст. 118 ЗК України), який виконує роботи із землеустрою. З цією організацією укладається договір на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.  Виконавцем робіт у обраній землевпорядній організації може бути лише особа, що має сертифікат інженера-землевпорядника. Перелік таких осіб розміщений на офіційному сайті Держземагентства за адресою: http://www.dazru.gov.ua (підрозділ «Державний реєстр сертифікованих інженерів-землевпорядників» розділу «Ліцензування та сертифікація»). Без наявності такого сертифікату у виконавця робіт проект землеустрою буде вважатись недійсним і державну реєстрацію земельної ділянки здійснено не буде. Землевпорядна організація має виконати геодезичні роботи і розробити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у строки, встановлені договором. Межі земельної ділянки, при потребі, мають бути закріплені межовими знаками встановленого зразка. Проект землеустрою має бути складений у паперовій формі та у формі електронного документу.

Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки підлягає погодженню уповноваженими органами влади відповідно до статті 186 прим. 1 Земельного кодексу України. У разі, якщо надання земельної ділянки планується здійснити за рахунок особливо цінних земель, земель лісогосподарського призначення, а також земель водного фонду, природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок підлягає обов’язковій експертизі, яка проводиться Держземагентством України.

Третій етап - подання державному кадастровому реєстратору заяви про державну реєстрацію земельної ділянки. Згідно п. 69 Порядку ведення Державного земельного кадастру затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 до заяви додається: оригінал погодженої документації із землеустрою, яка є підставою для формування меж земельної ділянки, документ, що підтверджує оплату послуг з державної реєстрації земельної ділянки і спеціальний електронний обмінний файл (XML-файл), а у разі, якщо щодо проекту проводилась державна експертиза – також оригінал позитивного висновку цієї експертизи. Державний кадастровий реєстратор у строк, що не перевищує 14 робочих днів з дня прийняття заяви про внесення відомостей до Державного земельного кадастру, розглядає її разом з документами, зазначеними у пункті 69 цього Порядку, та перевіряє: відповідність документів вимогам, зазначеним у пункті 67 цього Порядку, електронний документ відповідно до пункту 74 цього Порядку;

За результатами перевірки Державний кадастровий реєстратор вносить відомості до Державного земельного кадастру або приймає рішення про відмову у внесенні таких відомостей з підстав, зазначених у пунктах 91-137 цього Порядку, за формою згідно з додатком 14.

Відповідно до п. 74 Порядку видає Витяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку із зазначенням у ньому кадастрового номеру.

Відповідно ч. 9 ст. 118 ЗК України, та ч. 75 Порядку, затверджена електронна документація передається на затвердження органу державної влади або органу місцевого самоврядування.  Орган державної влади або місцевого самоврядування, приймає рішення і передає документи до Держземагенства, для внесення відповідних відомостей до Державного земельного кадастру.

Останній етап, Державний кадастровий реєстратор протягом 14  робочих днів з моменту отримання засвідчених копій рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування вносить до Державного земельного кадастру відповідні відомості та  видає Свідоцтво про право власності на земельну ділянку та Витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.  

З цього часу Ваше право власності на земельну ділянку вважається зареєстрованим державою.

Таким чином, приватизація земельної ділянки регламентується Земельним кодексом України та Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051. Виходячи з вищевикладеного, приватизація земельної ділянки - дуже складний процес, але умовно його можна розділити на такі етапи:

-Подання заяви до міської ради про надання дозволу на розробку землевпорядної документації щодо відведення земельної ділянки у власність.

-Після отримання рішення міської ради - звернення до ліцензованої землевпорядної проектної організації для замовлення землевпорядної документації.

-Затвердження розробленої документації у міській раді.

-Подання розробленої землепорядної документації до Державного кадастрового реєстратора. Отримати витяг.

-Звернення до реєстраційної служби районного управління юстиції  із заявою про державну реєстрацію права на нерухоме майно (земельну ділянку), з витягом з Державного земельного кадастру і оригіналом або засвідченою копією рішення міської  ради про затвердження землевпорядної документації. За результатами такої реєстрації видається свідоцтво про право власності на нерухоме майно.

Фахівці юридичної компанії «Мистецтво права» всебічно та з урахуванням індивідуальних особливостей Вашої ситуації нададуть консультаційні послуги щодо переліку документів необхідних для проведення приватизації земельної ділянки, складуть заяву зі зверненням до міської ради, нададуть послуги з представництва та ведення справи у всіх державних органах, а також будуть з Вами поряд на всіх етапах ведення цієї непростої справи до отримання Вами бажаного результату.

Юридична компанія «Мистецтво права» гарантує Вам професійну допомогу у вирішенні Вашого питання.