Медіація

Врегулювання спорів за участю посередника

 

Медіація – це посередницький супровід будь-якого виду спору. Дана практика популярна в світовій юриспруденції, а сама традиція корінням сягає в часи канонів римського права. В Україні медіація досить новий, але перспективний напрямок.

Суть процесу – конструктивний діалог

Переговорний формат передбачає дотримання наступних моментів:

 • Кількість учасників. Як правило, це обидві сторони спору і медіатор (посередник). Останній – незацікавлена особа, що володіє навичками неупередженого ведення переговорного процесу, прагне врахувати взаємні інтереси учасників суперечки.
 • Вільний вибір локації. Можливість індивідуального підходу: час і місце влаштує всіх конфліктуючих.
 • Відсутність офіціозу. Медіація носить неофіційний характер, але її результати є цілком законними.

Загальновідомо, що виграш справи у суді не гарантує виконання запропонованого рішення, а переговори за допомогою медіатора, що володіє мистецтвом Врегулювання спорівспору, в більшості випадків мотивують сторони конфлікту виконувати власні зобов'язання щодо предмета спору.

Не варто плутати посередника з консультантом або практикуючим психологом:

 • Каталізатор спору. Фахівець не прагне аналізувати минулі помилки учасників, а націлений на досягнення сторонами певних угод.
 • Підсумок, що задовольняє всіх. Медіатор не чинить спроб вплинути на рішення будь-кого з сперечальників, з'ясувати ступінь правоти кожного, а створює умови для прийняття конструктивного, взаємовигідного рішення.

Що дає клієнтові медіація?

Досудовий порядок врегулювання спору

Претензійний спір за участю посередника ЮК «Мистецтво права» має вагомі переваги:

 • Економія часу, емоційних затрат, фінансових вкладень.
 • Добровільна згода сторін на конструктивний діалог.
 • Повна конфіденційність спору.
 • Результат переговорів – взаємовигідна угода.
 • Відсутність чіткого регламенту, зайвих формальностей.
 • Виключається тиск на сторони конфлікту.

Переговори – це не змагання, а співробітництво, в процесі якого виробляється спільний алгоритм вирішення проблеми. Медіація дає можливість не доводити справу до судових залів, а досягти консенсусу під час неофіційних переговорів.

Кому може знадобитися послуга?

Сфера застосування послуги

Медіація використовується як альтернатива судових розглядів у наступних сферах:

 • У трудових конфліктах.
 • Комерційних, банківських, страхових секторах.
 • У господарських галузях.
 • Вирішення претензій, що стосуються авторських прав, освітніх процесів.
 • У цивільному процесі (включаючи сімейні відносини).
 • У секторах, які зв`язані з корпоративними інтересами.
 • У міжкультурних, національних, політичних питаннях.
 • В арбітражному процесі.

Хоч би яка була претензія сторін у кожній із зазначених сфер, професійні медіатори ЮК «Мистецтво права», розташованої в Дніпрі, здатні вирішити її до взаємного задоволення учасників спору.

2
Медіація
3
Корпоративне право
Реєстрація Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) Реєстрація Повного товариства (ПО) Реєстрація Приватного підприємства (ПП) Реєстрація Публічного акціонерного товариства (ПАТ) Реєстрація Приватного акціонерного товариства (ПрАТ) Реєстрація кооперативу Реєстрація об'єднання підприємств (асоціація, консорціум, корпорація, концерн) Реєстрація громадської організації Реєстрація політичних партій Реєстрація благодійних організацій Реєстрація фізичної особи – підприємця (ФОП) Внесення змін до реєстру по юридичній та фізичній особі - підприємцю (ФОП) Зміна засновника (засновників) юридичної особи Зміна місцезнаходження (зміна юридичної адреси) Зміна (збільшення, зменшення) статутного капіталу Зміна видів діяльності - зміна КВЕД Отримання довідки статистики Отримання інформації (виписка, витяг, довідка) з реєстру ЄДРПОУ
5
Цивільне та господарське право
Представництво інтересів фізичних та юридичних осіб в органах державної влади Складання процесуальних документів правового характеру (заперечення, позовні заяви і т.д.) Складання та аналіз всіх видів договорів Спори з державними органами, супровід перевірок Отримання ліцензій, патентів, допусків, дозволів в різних видах діяльності Консультування та послуги у сфері податкового, господарського, кримінального, земельного, цивільного права Оформлення земельних ділянок Узаконення самовільного будівництва Стягнення кредиторської заборгованості Аналіз рекламних матеріалів на предмет відповідності національному законодавству у сфері реклами Послуги у сфері інтелектуальної власності (реєстрація та захист прав на знаки для товарів і послуг, промислові зразки, винаходи і корисні моделі) Оцінка будь-якого майна Юридичний супровід угод з нерухомістю, реєстрація нерухомого майна Послуги у сфері захисту персональних даних
10
Послуги на ринку цінних паперів
11
Послуги у сфері банківського права
12
Послуги аудитора