Банкрутство юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
Услуги

На сьогодні чинним законодавством, зокрема, статтею 1 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» під визначенням поняття банкрутства розуміється визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедур санації та мирової угоди і погасити встановлені грошові вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

Ініціювати процедуру банкрутства можливо, як за заявою боржника, так і за заявою кредитора (кредиторів), яка подається до господарського суду за місцезнаходженням боржника - юридичної особи або місцем проживання боржника - фізичної особи.

В свою чергу, можливість звернення кредитора з відповідною заявою прямо залежить від наявності безспірних вимог до боржника, що сукупно повинні становити не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати та, які не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку, якщо інше не передбачено законом.

Щодо боржника, який не може погасити грошові вимоги кредиторів, застосовуються такі судові процедури банкрутства як: розпорядження майном боржника; мирова угода; санація (відновлення платоспроможності) боржника; ліквідація банкрута.

В цілому, процедура банкрутства спрямована, не тільки на ліквідацію, а й на фінансове відновлення боржника і подальший його розвиток у майбутньому.

Немаловажне значення під час здійснення процедур банкрутства має участьарбітражного керуючого, який виступає в справі про банкрутство як розпорядник майна, керуючий санацією або ліквідатор. До повноважень арбітражного керуючого входить контроль за додержанням процедур банкрутства в рамках діючого законодавства, та вжиття відповідних заходів щодо захисту майна боржника. Арбітражним керуючим може бути особа, яка отримала відповідне свідоцтво і внесена до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.

З метою підвищення ефективності процедур банкрутства, рівня захищеності прав кредиторів, вдосконалення процедури продажу майна боржника Верховною Радою України 18.10.2018 року принято Кодекс України з процедур банкрутства. Основними нововведеннями  даного Кодексу є здійснення продажу майна банкрутів виключно на електронних аукціонах через єдину систему, яка відповідатиме принципам прозорості, зменшення строків провадження процедур банкрутства, а також, можливість визнання банкрутами фізичних осіб, що дозволить врегулювати відносини з відновлення платоспроможності осіб, які опинилися у важкій фінансовій ситуації і потребують допомоги з боку держави.

Незважаючи на численні зміни законодавства, що регулює правовідносини в сфері банкрутства, така процедура як і раніше залишається складною та трудомісткою.

Звернувшись до Юридичної компанії «Мистецтво Права», Ви можете доручити цей складний процес висококваліфікованим фахівцям, що мають величезний досвід надання юридичних послуг під час процедур банкрутства, у тому числі послуг арбітражного керуючого, що дозволить кредиторам повернути від боржника, належні їм по праву, борги, а боржнику – погасити свої зобов’язання у повному обсязі, відновити своє фінансове становище та організувати подальший розвиток у майбутньому.