Як оскаржити рішення податкової інспекції?

Бесплатная консультация

Як оскаржити рішення податкової інспекції?

Як оскаржити рішення податкової інспекції?

   Останнім часом все частіше платники податків стикаються з перевірками державних податкових інспекцій. Нерідко вказані перевірки закінчуються винесенням податковим органом податкового повідомлення-рішення, яке зобов’язує платника податків сплатити певну грошову суму до державного бюджету. Що робити якщо платник податків не згоден з результатами перевірки, а як наслідок не згоден з виписаним податковим повідомленням-рішенням?
     Законодавство України, а зокрема Податковий кодекс України, надає право платникам податків оскаржувати дії контролюючого органу. Податковий кодекс України передбачає адміністративне та судове оскарження податкових повідомлень-рішень прийнятих ДПІ.

      Процедура адміністративного оскарження:
      Зазначена процедура полягає в оскарженні податкового повідомлення-рішення (надалі – ППР) через податкові органи вищого рівня.
    Після складання акту перевірки, у разі незгоди з висновками викладеними в акті, платник податків має право подати до ДПІ заперечення на акт. Зазначене заперечення повинно бути подане до ДПІ у продовж 5 робочих днів з дня отримання акту (п. 86.7. ст. 86 ПКУ). Разом з запереченням можуть бути подані додаткові документи, які не були запитані податковим органом або не надані до перевірки але можуть вплинути на вже зроблені висновки.
     У своєму запереченні платник податків має право зазначити про бажання бути присутнім при розгляді заперечення. У такому разі ДПІ зобов’язане викликати його для розгляду поданого заперечення. Таке повідомлення надсилається платнику податків не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від нього заперечень, але не пізніше ніж за два робочих дні до дня їх розгляду (п. 86.7. ст. 86 ПКУ).
     Після розгляду поданого заперечення податковий орган зобов’язується надати відповідь на заперечення з обов’язковим зазначенням у ньому про результати такого розгляду. Якщо ДПІ не прийняло до уваги доводи, що зазначенні у запереченні контролюючий орган приймає ППР.
   ППР приймається протягом 10 робочих днів з дня наступного за днем вручення платнику податків акта перевірки, а за наявності заперечень посадових осіб платника податків до акта перевірки приймається з урахуванням висновку про результати розгляду заперечень до акта перевірки - протягом трьох робочих днів, наступних за днем розгляду заперечень і надання (надсилання) письмової відповіді платнику податків. (п. 86.8. ст. 86 ПКУ).
      Після отримання платником податків податкового повідомлення-рішення він має право звернутися до контролюючого органу віщого рівня зі скаргою на прийняте ППР. Скарга подається до контролюючого органу вищого рівня у письмовій формі протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання платником податків податкового повідомлення-рішення або іншого рішення контролюючого органу, що оскаржується (ст. 56 ПКУ).
    Уразі отримання відмови на подану скаргу платник податків має право звернутися до суду. Рішення контролюючого органу, оскаржене в судовому порядку, не підлягає адміністративному оскарженню. Процедура адміністративного оскарження вважається досудовим порядком вирішення спору.

      Процедура судового оскарження ППР:
      Законодавець також передбачив судовий порядок оскарження ППР. Тобто платник податків самостійно визначає якою процедурою оскарження користуватися. Однак необхідно пам’ятати про те, що у разі звернення спочатку одразу до суду, платник податків втрачає право на адміністративне оскарження. Натомість процедура адміністративного оскарження вважається досудовим порядком вирішення спору.
     Процедура судового оскарження полягає у зверненні до адміністративного суду з позовом про визнання протиправним та скасування ППР. Розгляд такої справи здійснюється окружним адміністративним судом.

      Фахівцями нашої компанії надається увесь спектр юридичних послуг, щодо адміністративного або судового порядку оскарження ППР.

Безкоштовна юридична консультація