Реалізація товарів за ціною нижчою від закупівельної

Статьи

Реалізація товарів за ціною нижчою від закупівельної

 

Верховною Радою України було прийнято ЗУ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів» від 31.07.2014 № 1621-VII, який вже набрав чинності, за винятком деяких норм, зокрема п.188.1, ст. 188 ПК.

Набрання законної сили змін до п.188.1, ст. 188 ПК, відбудеться 1 січня 2015 року.

Після набрання чинності, ця норма виглядатиме наступним чином:

Стаття 188. Порядок визначення бази оподаткування в разі постачання товарів/послуг

188.1. База оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості (у разі здійснення контрольованих операцій - не нижче звичайних цін, визначених відповідно до статті 39 цього Кодексу) з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв'язку, податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб'єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів).

 При цьому база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг не може бути нижче ціни придбання таких товарів/послуг, а база оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерському обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів - виходячи із звичайної ціни) за виключенням:

-    товарів(послуг), ціна на які підлягають державному регулюванню;

-    газу, який постачається для потреб населення.

 До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податків безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу у зв'язку з компенсацією вартості товарів/послуг. До складу договірної (контрактної) вартості не включаються суми неустойки (штрафів та/або пені), три проценти річних та інфляційні, що отримані платником податку внаслідок невиконання або неналежного виконання договірних зобов'язань.

 До бази оподаткування включаються вартість товарів/послуг, які постачаються (за виключенням суми компенсації на покриття різниці між фактичними витратами та регульованими цінами (тарифами) у вигляді виробничої дотації з бюджету та/або суми відшкодування орендодавцю - бюджетній установі витрат на утримання наданого в оренду нерухомого майна, на комунальні послуги та на енергоносії), та вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податків безпосередньо отримувачем товарів/послуг, поставлених таким платником податку.

У випадках, передбачених статтею 189 цього Кодексу, база оподаткування визначається з урахуванням положень статті 189 цього Кодексу.

 Таким чином, з 1 січня 2015 року буде встановлено, що база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг не може бути нижчою ціни придбання таких товарів/послуг.

Базою оподаткування операцій з постачання товарів є ціна договору постачання, що в свою чергу, залежить від ціни товару.

Проте, ціна товару не є сталою, та може зменшитись, навіть нижче закупівельної ціни, через зменшення корисних споживчих властивостей товару, викликане впливом атмосферних явищ тощо.

Зазначене у п.188.1, ст. 188 ПК, стосується виключно договору постачання, визначення якого містить ч.1, ст. 712 Цивільного кодексу України: «За договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму».

 Як стає зрозуміло з цієї норми, і продавець (постачальник), і покупець мають на меті використання товару з підприємницькою метою, тобто не для особистого, сімейного, домашнього або іншого подібного використання.

У цьому випадку, існує заборона реалізації товару за ціною нижче від закупівельної.

Якщо ж правочин буде здійснено на підставі договору роздрібної купівлі-продажу, визначення якого містить ч. 1, статті 698 Цивільного кодексу України: «За договором роздрібної купівлі-продажу продавець, який здійснює підприємницьку діяльність з продажу товару, зобов'язується передати покупцеві товар, що звичайно призначається для особистого, домашнього або іншого використання, не пов'язаного з підприємницькою діяльністю, а покупець зобов'язується прийняти товар і оплатити його».

 Таким чином, у випадку продажу товару кінцевому споживачу, є можливим реалізовувати товар за ціною нижче від закупівельної.